Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

Psychologie REFERÁTY


Motivace osobnosti

Vnější

Vnitřní

 1. Potřeby
  • Primární
   • potrava, spánek, pití, dýchání, sexuální potřeba
  • Sekundární (druhotné, sociální)
   • potřeba sociálního kontaktu
   • potřeba lásky, ochrany
   • potřeba uznání, chvály
   • potřeba výkonu, uplatnění
   • potřeba změny podmětů (duševní versus fyzická zátěž)
   • potřeba estetického naplnění, seberealizace
 2. Zájmy
  • zájem o určitou oblast (květiny, auta, sport...)
  • zájem dělíme na:
   • dlouhodobý × krátkodobý
   • hlukoký × povrchní
 3. Postoj
  • stanovisko člověka k problému, jinému člověku, ději ...
   • názor založený na představě člověka
   • smýšlení založené na racionální úvaze (logika, myšlení)
   • iracionální víra
 4. Návyk
  • určitá činnost, která se nám postupem času zautomatizovala, provádíme aniž bychom nad ní víc přemýšleli (dýchání, polykání, ale také např. zaklapnutí budíku po probuzení ...)
 5. Moje hodnotová hierarchie
  • seřazení životních hodnot (co je pro nás důležité)
  • 3 typy:
   • morální - čestnost, upřímnost
   • sociální - vztahy k rodině, spolužákům, kamarádům
   • světonázorové (ideologické) - racionalita (vážit si místa kde jsem se narodil) ...
Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Překlepy