Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

Psychologie REFERÁTY


Komunikace a interakce

Typy komunikace

Verbální (slovní)

Nonverbální (mimoslovní)

Další typy komunikací:

Vlastní zápisky ze sešitu
Ikonky - Překlepy